Mana lūgšana

Mana lūgšana

Lai atnāk Dieva valstība
pār visu latvju tautu
un mūsu pašu zemītē
mums brīvi dzīvot ļautu!

Lai deputātu sirsniņām
Dievs labestību dod:
lai viņi ne tik atņemt,
bet arī iedot prot!

Dod mūsu sirmām māmuļām
Dievs bezrūpīgas dienas,
lai nestāv rūgtām asarām
pie Tava nama sienas!

Dod bērniem maizi dienišķo
un mātēm, tēviem darbu:
lai jāstaigā nav pasaulē
ar pušelnieka tarbu!

Mūsu Tēvs, dod neredzēt,
kā sagrūst senču mājas;
kā viņu koptiem tīrumiem
pāri kārkli klājas!

Dievs, padzen visas partijas
un dod mums nedaudz brīves,
jo Tavi bērni guruši
no šādas kalpu dzīves!

Dievs, piedod mūsu vājumu,
to pazemības garu,
ka nespējam mēs pacelties
pret netaisnīgo varu!

Bet ja Tu neko nevari,
tad vismaz atlaid grēkus,
jo, kur lai, šādi dzīvojot,
mēs atrast varam spēkus!

Dievs, Tēvs debesīs,
pamodini mūs!
Ja no miega celsimies –
latvju zeme būs!

Dievs, Tēvs debesīs,
neļauj tumsu brist:
Mildas zvaigznes debesīs
nedrīkst šodien dzist

Kad svešzemnieki Latvijā
savas “rebes” taisa,
Taviem bērniem tēvzemē
pietrūkst svaiga gaisa

Lai Namejs nāk ar Imantu,
Lāčplēsis ar saimi
un, varbūt, tikai varbūt,
mēs iepazīsim Laimi

Related Images:

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0