Mana Ziemassvētku lūgšana

Mana Ziemassvētku lūgšana

Ziemassvētku laiks. Kādam tas ir Liela prieka pilns laiks. Kādam – laiks, kuru viņam ir atņēmis liktenis, likums un vienaldzība. Bāreņu namu un internātskolu audzēkņi; bijušie un tagadējie; mani sapratīs … Palsmane, vēlāk Gaujiena. Kā, pēc daudziem gadiem, teica Gaujienas internātskolas ilggadējais direktors Avena kungs: biju neatļautu ceļojumu uz mājām nepārspēts čempions. Pavasarī, rudenī, ziemā. Dubļus brizdams, sniegā zem eglēm gulēdams, uz ledus gabaliem palu laikā pa Gauju slīdēdams …Uz Rīgu. Uz mājām. Ar vienu mērķi – būt kopā ar vecākiem, kurus mīli, kuriem uzticies…Un kuri Tevi negaida…

Kā es Smiltenē, – 30 grādu salā, avīzēs ietinies, tirgū zem letes plauktā gulēdams, nenosalu – tas ir Dieva pirksts. Kad, uz ledus gabala, Gaujas vidū, Strenčos redzi ledus sastrēgumu un apzinies, ka nu ir viss, tavs ceļojums ir beidzies – garš vītola zars pār upi ir Dieva sūtīts. Pa šo zaru, iekāries, uz krastu virzoties, ūdenī kritis, izrāpies un krastā ticis, viss izmircis un vējā apledojis: agrā tumsā esi atradis šķūni ar pērno sienu – Dieva dēls ir stāvējis man klāt! Un daudz kur citur. Viņš joprojām ir ar mani. Jo tas biju es, tas puisītis, zem tās egles…

Ziemsvētku naktī mežā tik kluss,
egles kā māmuļas villainēs dus,
mēness caur zariem taciņu klāj –
taciņas galā zvaigznītes māj.

Puisēns šai taciņā kupenas brien,
sniegpārslas dejā pa priekšu tam skrien,
caurajos cimdos sen saluši pirksti,
vien mazajās ačelēs cerība dzirkstī!

Mežvidū pašā, kupla un koša,
varena egle stāvu slej droša –
zarainās rokas līdz debesīm sniedzas,
koki tai apkārt klanoties liecas.

“Meža māt, uzklausi!” – drebot skan balss, –
šogad jo negants ir lauskis un sals –
“kaut sirds mana maziņā viena būt baidās,
nācu pie Tevis es brīnuma gaidās!

Bāreņu namā, kas grimis guļ sniegā,
dzirdēju māmiņu čukstam man miegā:
Ziemsvētku naktī varot Tu prast
lūdzošai dvēselei brīnumu rast!

Nācu pie Tevis kā sērdienis lūgt
cerību kamanās eņģeļus jūgt:
septītās debesīs, Dieviņš kur mīt,
māmiņu vēlos satikt jau rīt!

Negribu rotaļas jaukas un dziesmas,
negribu dāvanas, svecīšu liesmas –
gribu, lai māmiņa piekļauj un glāsta,
gribu, lai tētis man pasakas stāsta.

Gribu es Dieviņam nopietni teikt,
cik tam vēl darba uz Zemes ko veikt:
sērdieņiem garām Laimīte jaukā
mašīnās ēnotiem lodziņiem braukā…

Dieviņam jāredz, uz Zemes kas darās,
pieļaut viņš nedrīkst, ka cilvēki baras.
Vecajai Nāvei nedrīkst viņš ļaut
tēti un māmiņu bērniņam pļaut…

Ziemsvētku naktī, kam asaras acīs,
gluži kā es – to pašu vien sacīs:
dvēsele katra skaidri to jūt –
vismazāk tā vēlas vientuļa būt…

Meža māt, mīļā! Palīdzi man!” –
caur asarām klusi balss viņam skan.
Debesīs virpuļo sniegpārslas retas,
stingušās kājelēs lauskis jau metas…

Nopūšas egle un pamostas vējš –
sniegotās villainēs ieskrien tas spējš;
koki visapkārt galotnēm māj –
puisēnu saudzīgām segām tie klāj…

Klusi, kā čukstot, dzirdama balss:
“Nebaidies, mazais! Tas nebūt nav gals!
Ziemsvētku naktī, gaidīts un cēls,
pasauli staigā mans vienīgais dēls!

Pasaules asaras, rūgti kas dzeļ,
biķerī svētītā šonakt viņš smeļ;
mācību piedot, kā piedevu es,
pilīs un būdiņās vecās viņš nes!

Celies, mans puisēn! Tev cēla ir sirds!
Dāsni tā sniegotā pasaulē mirdz!
Visur, kur iesi, pavasars plauks –
cilvēki tevi par mesiju sauks!”

Bāreņu namā viss tumšs un viss kluss –
bērniņi guruši gultiņās dus…
Puisēns miegā sapņaini smaida:
Ziemsvētku rītā viņš brīnumu gaida!

Jūs brīnumiem ticat?

Related Images:

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0